You are currently viewing W hołdzie Hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu

W 400 setną rocznicę śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego wyruszyliśmy na Ukrainę do miasta Żółkiew złożyć kwiaty na grobie Hetmana.

Był również z nami Ryszard Jan Czarnowski, pisarz, historyk sztuki, grafik.

Przywiłat nas rektor Kolegiaty w Żółkwi, ks. Legowicz i odmówił krótką modlitwę.

Dziękujemy Andrzejowi Kudlickiemu, szefowi biura turystycznego „Guand” oraz całej ekipie biura. 

 

6 października 1620 nad Dniestrem nieopodal miejscowości Berezowka zginął Hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski w trakcie odwrotu spod Cecory.
Po śmierci hetmana komnaty w zamku w Żółkwi pozostały nienaruszone, w takim stanie jak za jego życia. Znajdowały się tam zarówno rzeczy osobiste, jak i zbroja, broń czy ofiarowana mu przez papieża buława. Umieszczono tam również skrwawione szaty, które nosił w chwili śmierci; nad łożem wisiała kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Z chwilą wykupienia ciała z rąk tureckich, z polecenia wdowy przed obrazem nieustannie paliła się lampa.
Ostatecznie ciało hetmana złożono w krypcie kolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny oraz św. Wawrzyńca Męczennika i Stanisława w rodzinnej Żółkwi. Na nagrobku umieszczono łaciński cytat Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor (pol. Powstanie kiedyś z kości naszych mściciel) pochodzący z Eneidy.
W rodzinie przez wiele lat podtrzymywano w ten sposób kult wielkiego przodka jako wzorowego żołnierza i obywatela. W atmosferze tej wzrastał także jego prawnuk, Jan III Sobieski.
ANDRZEJ KUDLICKI

6 października 1620 nad Dniestrem nieopodal miejscowości Berezowka zginął Hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski w...

Opublikowany przez Andrzeja Kudlickiego Piątek, 2 października 2020
 Żółkiew jest jednym z najciekawszych małych zabytkowych miast Ukrainy. Założona pod koniec XVI w. jako prywatne ufortyfikowane miasto-rezydencja w oparciu o humanistyczne zasady idealnych miast europejskiego Renesansu, osiągnęła wysoki poziom rozwoju w wielu dziedzinach sztuki i kultury, zajęła ważne miejsce w historii Rzeczypospolitej i Europy. Dziedzictwo kulturowe miasta jest wspólną spuścizną przykładem udanej współpracy Ukraińców, Polaków i Żydów, którzy wspólnie budowali przestrzeń miasta. Obecnie Żółkiew jest centrum administracyjnym rejonu w Obwodzie Lwowskim w odległości 33 km od granicy z Polską; zajmuje powierzchnię 764 ha, zaś ludność stanowi 13,5 tys. mieszkańców.

darkuss

Jesteśmy grupą miłośników historii najczęściej związanych z Zamościem. W sierpniu 2020 powstała fundacja mająca na celu promocję i wspieranie kultury, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, obyczajów, dawnej kulinarni, gier, ubiorów, broni, obozów i osad historycznych. Wspieramy również rzemieślników wytwarzających wyroby metodami tradycyjnymi.

Dodaj komentarz